© R.G.


Start Trouwen Historie Herbouw Route Contact

Een dag later, woensdag 17 april, is men verder gegaan met de reddingsoperatie, onder meer door het aanbrengen van een metalen “korset” rond de toren en een betonring om de fundering en die te koppelen aan de pulspalen, aangezien de toren neiging vertoonde iets om zijn as te gaan draaien.

In weerwil van al deze maatregelen traden er toch steeds meer scheuren op. Burgemeester van der Helm, die veelvuldig bij het werk aanwezig was, maakte zich zeer ongerust over de situatie en adviseerde de bewoners rond de toren om hun woningen te ontruimen. De kinderen werden elders ondergebracht. De burgemeester nam zelf drie kinderen in huis.

Om 11 uur in de avond van de 17e april was het nog een drukte van jewelste rond de toren. Onder de aanwezigen waren de burgemeester, de gemeentearchitect en de directeur van Monumentenzorg, de heer Jhr. Dr. Van Nispen tot Sevenaer. Om half twaalf maakte Steijnis nog een inspectie ronde door de toren waarbij hij een verder overhellen in westelijke richting vaststelde terwijl er steeds meer materiaal naar beneden viel en er ruiten sprongen.


.................lees verder